Modernizacja DrEryk

Nasza Przychodnia sp. z o.o sp.k. zaprasza do składania ofert na modernizację i rozbudowę oprogramowania gabinetowego Dr Eryk lub równoważnego o wybrane funkcjonalności z zachowaniem standardów opisanych w „Modelu referencyjnym procesów biznesowych realizowanych z wykorzystaniem aplikacji gabinetowego w Placówce POZ i integracji z systemem e-zdrowia (System e-Zdrowia P1).

Poniżej został zamieszczony pakiet dokumentów dla oferentów.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną: kontakt@naszaprzychodnia.com lub drogą pocztową bądź osobiście do dnia 12.07.2023 roku, do godz. 16:00.

 

Pakiet dla oferenta zawiera :

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz parametrów technicznych- załącznik  nr 1A
  • Formularz ofertowy – załącznik  nr 1

 

Pakiet oferenta-pobierz