Opracowanie i uruchomienie strony www spełniającej wymagania WCAG 2.1.

W ramach zadania zostanie opracowana i uruchomiona strony www jednostki spełniającej wymagania WCAG 2.1. Uruchomienie strony www odbędzie się w trzech etapach: I Etap: Analiza strony WEB pod względem technicznym Analiza strony pod względem treści. II etap: Przygotowanie i wprowadzenie zmian w oprogramowaniu strony www. III etap: Wprowadzenie rekomendacji wprowadzania kontentu (treści).

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 18.04.2023 roku, do godz. 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2023 roku o godz.11:05.

Przewidywana wartość zadania planowanego do realizacji: 35 000 zł brutto

Ogłoszenie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego :

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe , formularze ofertowe złożyło 3 wykonawców:

-Wojciech Wiśniewski / ul. Pow. Śląskich 9/4 m59,85-665 Bydgoszcz/

Cena Wykonawcy: : 47 000,00 zł

-Piotr Marciniak/ul. Dębowa 9,63-020 Zaniemyśl/

Cena Wykonawcy: : 38 253,00 zł

-J7 Technologies Łukasz Sołtysiak/os J. III Sobieskiego 6/166,60-688 Poznań/

Cena Wykonawcy: :35 424,00zł

Zgodnie z przyjętym kryterium najniższej ceny oraz na podstawie przeliczonych punktów, zespół oceny ofert wyłonił Wykonawcę: J7 Technologies Łukasz Sołtysiak , jako realizatora zadania .