Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-07-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-19

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na naszej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, masz prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do koordynatora dostępności, mailowo – dostepnosc@naszaprzychodnia.com lub telefonicznie – 22 775 44 04

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do naszej placówki.  Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek  Nasza Przychodnia sp. z o.o. sp. k., ul. Paderewskiego 3B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki:

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Paderewskiego i ulicy Harcerskiej. Dla obu wejść zostały przygotowane  podjazdy dla wózków.
 2. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia  od ulicy Paderewskiego 3b.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Dostęp do pierwszego piętra zapewnia 2 stopniowa platforma krzesełkowa. W budynku nie ma windy.
 4. Budynek na parterze jest wyposażany w toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się na końcu poczekalni za rejestracją.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Na wyposażeniu budynku znajdują się 2 przenośne pętle indukcyjne.
 8. W rejestracji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.