mleko wycofane w proszku dla niemowląt

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Dobrowolne wycofanie z obrotu handlowego 2 serii produktów Nutramigen LGG Complete.:

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez firmę Reckitt/Mead Johnson Nutrition Trading Poland Sp. z o. o, Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki o dobrowolnym wycofaniu z obrotu handlowego 2 serii produktów Nutramigen LGG Complete.:

  • „Nutramigen 1 LGG Complete”, nr serii: 702066 ZL3F8X, data produkcji 08.06.2023
  • „Nutramigen 2 LGG Complete”, nr serii: 702074 ZL3F9S, data produkcji 09.06.2023, 

producent: Mead Johnson Nutrition, 25 East Main Ave, Zeeland Michigan 49464, USA, w związku ze stwierdzeniem Cronobacter sakazakii w innej serii produkowanej dla rynków poza Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, na tej samej linii produkcyjnej co ww produkty.

Zgodnie z ustaleniami firma Reckitt/Mead Johnson Nutrition Trading Poland Sp. z o. o.  podjęła działania naprawcze zmierzające do przeprowadzenia kompleksowych testów jakościowych które nie potwierdziły obecności Cronobacter sakazakii w produktach.: „Nutramigen 1 LGG Complete”, nr partii: 702066 ZL3F8X, data produkcji 08.06.2023, „Nutramigen 2 LGG Complete”, nr partii: 702074 ZL3F9S, data produkcji 09.06.2023, dystrybuowanych na rynek polski, niemniej jednak mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wrażliwej grupy konsumentów dla których przeznaczone są przedmiotowe produkty, firma podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu ich z obrotu handlowego.