Całodobowa infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

Szanowni Państwo,
Od 1 marca 2024 r. Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta jest czynna całodobowo, 7 dni w
tygodniu, aby jeszcze skuteczniej wspierać pacjentów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
Doświadczeni specjaliści zapewnią najwyższy standard obsługi pacjentów. Przez całą dobę
gotowi są niezwłocznie podjąć interwencję w każdej trudnej sprawie, zwłaszcza zagrażającej
życiu i zdrowiu pacjentów. Infolinia zapewnia wsparcie w nagłych przypadkach, pomaga
rozwiązać problemy związane z opieką zdrowotną oraz udziela informacji na temat praw
pacjenta.

Całodobowa infolinia jest dostępna dla wszystkich pacjentów pod bezpłatnym, niezmienionym
numerem telefonu, 800 190 590 zapewniając łatwy i szybki dostęp do pomocy.