Poradnia diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna udziela świadczeń w ramach umowy z NFZ 3 razy w tygodniu w każdy: poniedziałek, wtorek i środę.

Zapewniamy:

  • konsultację lekarza specjalisty diabetologa
  • wizyty sprawdzające efektywności leczenia
  • niezbędne badania laboratoryjne i diagnostyczne
  • elektroniczne dzienniczki insuliny

Kwalifikujemy pacjentów z :

  • cukrzycą drugiego typu
  • cukrzycą pierwszego typy

W trakcie odbywania pierwszorazowej konsultacji w Poradni Diabetologicznej należy pamiętać o:

  1. Przyniesieniu dzienniczka samokontroli poziomu cukru we krwi.
  2. Przyniesieniu dotychczasowych badań nie starszych niż 6 miesięcy.
  3. Sporządzeniu listy przyjmowanych leków.
  4. Przyjściu 15 minut przed wyznaczoną godziną konsultacji celem wykonania pomiarów antropometrycznych.

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są pod numerami tel.:

22 775  55  87/ 731 100 837

 w godzinach 8:00-18:00