Poradnia i oddział dzienny leczenia uzależnień

Od 1 stycznia 2011 r. NZOZ „Nasza Przychodnia” przy ulicy Paderewskiego 3B w Nowym Dworze Mazowieckim (I piętro), otworzyła Oddział Dzienny Terapii dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych oraz Poradnię Leczenia Uzależnień w ramach umowy z NFZ.

Poradnia Leczenia Uzależnień

  1. osoby powyżej 16 r. ż. mające problem z przyjmowaniem środków lub substancji uzależniających jak alkohol, narkotyki, lekarstwa
  2. współuzależnionych, czyli osoby z rodziny uzależnionych, a szukające wsparcia psychologicznego,                  pomocy psychiatrycznej  lub nawet leczenia

Nie kwalifikują się:

  1. nie leczymy osób z zaburzeniami psychicznymi jak depresje, nerwice, psychozy, autyzm
  2. nie prowadzimy leczenia odtruwającego

Zapewniamy:

– porady diagnostyczne, terapeutyczne psychiatrów i psychologów
– konsultacje i leczenie psychiatryczne
– psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna
– działanie konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych

Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień  

  1. osoby od 16 r. ż.
  2. uzależnieni, nie będący w danej chwili pod wpływem środka psychoaktywnego
  3. osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych albo z rozpoznaniem innych zaburzeń psychicznych czyli podwójna diagnoza

Nie kwalifikują się:

  1. osoby uzależnione wyłącznie od alkoholu
  2. nie prowadzimy leczenia odtruwającego

Zapewniamy:

– zorganizowane zajęcia terapeutyczne
– program terapii leczenia według autorskiego programu
– konsultacje i porady specjalistyczne psychologów i terapeutów
– leczenie i rehabilitację osób uzależnionych
Naszą kadrę stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w terapii osób uzależnionych, certyfikowani specjaliści terapii uzależnień, psychologowie kliniczni, specjaliści uprawnieni do prowadzenie terapii rodzin, autorzy publikacji dotyczących uzależnień.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. (22)  775  50  99